Pierwsza Seria Prowadzona (Primary Series Led Class)

Nauczyciel prowadzi poprzez całą Pierwszą Serię winjas asztangajogi w równym rytmie licząc oddechy. Sekwencja za każdym razem i wszędzie jest taka sama:

  1. Powitania Słońca (3-5 powtórzeń "A" i 3-5 powtórzeń "B")
  2. pozycje stojące
  3. pozycje siedzące
  4. odgięcia do tyłu
  5. pozycje odwrócone
  6. relaksacja 5-15 minut

Zajęcia przeznaczone dla osób dobrze znających kolejność ruchów przynajmniej Powitań Słońca. Oczywiście im lepsze opanowanie pozostałych asan i przejść, tym lepsza korzyść, gdyż zajęcia te służą nie nauce nowych pozycji, a ich utrwaleniu i nabraniu wprawy w płynnym przechodzeniu od jednej do kolejnej.