75 minut podczas których, Twoje ciało ustawione w rozmaitych pozycjach statycznych i dynamicznych jest zasilane energią Twojego oddechu, a umysł skupia się na jego przepływie lub na określonym miejscu w ciele. Czasem używamy mantry do uspokojenia umysłu i osiągnięcia pożądanego stanu psyche.

Główne korzyści z praktyki to :

  •  świadoma przytomność
  •  oczyszczenie ciała z nagromadzonego stresu
  •  wyższy poziom sprawności fizycznej i intelektualnej
  •  uelastyczniony kręgosłup
  •  większa świadomość Siebie i Swoich potrzeb
  •  zdolność skutecznego relaksowania się poprzez praktykę głębokiej medytacji

O KUNDALINI JODZE - dynamiczna w praktyce i potężna w doświadczeniu, zawiera wszystkie fizyczne, mentalne i duchowe aspekty jogi w jednym spójnym i zintegrowanym systemie. Kładzie nacisk na oddychanie, medytację, pozycje rąk (mudry), śpiewanie (mantrę) i osobiste doświadczenie.

Kundalini Joga to technologia dla współczesnych ludzi, którzy znaleźli się w świecie zbyt wielu bodźców wyzwalających sztuczne pragnienia i potrzeby. Dzięki praktykom Kundalini Jogi wracamy do Siebie, odzyskujemy Siebie , by doświadczyć swojego Unikalnego Potencjału (tzw. Urzeczywistnienie Jaźni) i jemu dać prawo do kierowania naszym życiem.